Algemene voorwaarden

BETALINGSTERMIJN VAN EEN BESTELLING :
Uw bestelling wordt pas in behandeling genomen, nadat uw betaling heeft plaats gevonden! Het betalingstermijn van een door u geplaatste bestelling is 3 dagen. Na deze 3 dagen komt uw bestelling te vervallen en zult u, indien u wenst, uw bestelling opnieuw moeten plaatsen.
 
PRODUCTEN EN PRIJZEN :
Alle op deze website genoemde prijzen van producten zijn excl. 21% BTW.
 
PRIJSWIJZIGINGEN :
Prijswijzigingen en drukfouten zijn voorbehouden. Hairextensions-Online behoudt zich het recht om (mocht het onverhoopt nodig zijn) haar prijzen, zonder aankondiging vooraf, te wijzigen.
 
AANSPRAKELIJKHEID :
Hairextensions-Online accepteert op generlei wijze verantwoording voor onoordeelkundig gebruik van de door haar geleverde producten.